Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự.

1. Hội viên chính thức:

a) Hội viên tổ chức: Các Hội golf của các địa phương, các câu lạc bộ golf và các tổ chức thành viên khác được thành lập theo quy định của pháp luật tự nguyện, thừa nhận và chấp hành Điều lệ của Hội Golf Thái Nguyên, đóng niên liễm và tham gia hoạt động theo chương trình của Hội Golf Thái Nguyên đều được công nhận là tổ chức thành viên của Hội Golf Thái Nguyên. Đại diện các tổ chức thành viên tham gia Hội Golf Thái Nguyên phải là công dân tỉnh Thái Nguyên, quốc tịch Việt Nam;

b) Hội viên cá nhân: Công dân tỉnh Thái Nguyên nếu tán thành Điều lệ của Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội thì được Ban Chấp hành công nhận là hội viên của Hội Golf Thái Nguyên;

c) Những cá nhân và tổ chức tham dự Đại hội thành lập Hội Golf Thái Nguyên. Đại hội Hội Golf Thái Nguyên lần thứ nhất là Đại hội sáng lập. Các hội viên tham gia Đại hội lần thứ nhất là hội viên sáng lập hoặc các tổ chức, cá nhân có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, của môn golf được Hội công nhận là hội viên sáng lập.

2. Hội viên liên kết: Là các cá nhân độc lập, các tổ chức và câu lạc bộ golf của người nước ngoài đang hoạt động tại tỉnh Thái Nguyên, các câu lạc bộ của những người chơi golf Thái Nguyên tại nước ngoài, thừa nhận Điều lệ và mong muốn trở thành hội viên của Hiệp hội.

3. Hội viên danh dự: Là những người có nhiều đóng góp cho việc phát triển môn golf tại tỉnh Thái Nguyên, không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội, tán thành điều lệ, tự nguyện xin vào Hiệp hội, được Ban Chấp hành Hội công nhận.

4. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của Hiệp hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và không được bầu cử, ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

1.Đơn xin gia nhập Hội (theo mẫu)

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

Tải về bộ hồ sơ đăng ký online tại đây

 

Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin yêu cầu vào Form dưới đây và gửi cho chúng tôi. Thông tin yêu cầu của Quý vị sẽ được chuyển đến bộ phận liên quan và trả lời trong thời gian sớm nhất